Eğitim “BAĞIMLILIĞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ VE OKULDAKİ GÖRÜNÜMLERİ” SEMPOZYUMU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“BAĞIMLILIĞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ VE OKULDAKİ GÖRÜNÜMLERİ” SEMPOZYUMU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eğitim
“BAĞIMLILIĞIN PSİKOLOJİK TEMELLERİ VE OKULDAKİ GÖRÜNÜMLERİ” SEMPOZYUMU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl ki teması “Bağımlılığın Psikolojik Temelleri ve Okuldaki Görünümleri” olan sempozyuma eğitimciler, psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristler ve eğitim yöneticileri ile üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup katıldı.

Sempozyum, bağımlılığın farklı yönleriyle ilgili üç atölye çalışması ile başladı. Psikolog Dr. Selin Erel, “BAĞIMLILIK LOKOMOTİFİ : BU TRENE KİM İNER, KİM BİNER?” başlıklı atölye çalışmasında bağımlılığın psikolojik dinamiklerini ve bağımlılığın düşünce yapısını açıkladı.  Yrd. Doç. Dr. Ömer Şenormancı ise “İNTERNET VE KUMAR BAĞIMLILIĞINI ANLAMA, DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALELER” başlıklı atölye çalışmasında internet bağımlılığının nasıl anlaşılacağına, bu bağımlılıkla ilgili bilişsel modellere ve uygun uzman yaklaşımlarına dair ipuçları verdi. Yrd. Doç. Dr. Gülay Oğuz, “SİGARA, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINI ANLAMA, DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALELER” başlıklı atölye çalışmasında, psikoloji alan uzmanlarının, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin konuyla ilgili yapması gerekenleri aktardı.

Öğleden sonraki panel çalışmasında, Dr. Selin Erel, Yrd. Doç. Dr. Ömer Şenormancı ve Yrd. Doç. Dr. Gülay Oğuz, sabah oturumlarında gerçekleşen atölye çalışmalarının özetlerini tüm sempozyum katılımcıları ile paylaştılar ve bağımlılık konusunun özellikle eğitim kurumlarında nasıl ele alınması gerektiğine dair bilgilendirmeler yaptılar.

“BAĞIMLILIKTA KORUYUCU YÖNTEMLER” temalı son oturumda Doç. Dr. Zeki Yüncü eğitim kurumları, medya ve kamu yönetimleri tarafından bağımlılıkla ilgili koruyucu ve önleyici çalışmaların nasıl planlanması ve uygulanması gerektiğini aktardı. Sempozyum, bu oturumun ardından soru-cevap bölümü ile tamamlandı.

Irmak Okulları, gerçekleştirdiği bu etkinlikle bağımlılıkla ilgili konularda farkındalık yaratmayı hedefledi.

www.irmak.k12.tr

    blog comments powered by Disqus